WATERDRIVE – Rozwój obszarów wiejskich napędzany wodą w regionie Morza Bałtyckiego

Czytaj więcej

WATERDRIVE 8TH COMMUNICATION BRIEF

Polski zespół Waterdrive może teraz pokazać, w jaki sposób wzmocnił gospodarkę wodną na intensywnie użytkowanym obszarze rolniczym. Jest to być może jeden z najbardziej udanych, zakrojonych na szeroką skalę przykładów holistycznej gospodarki wodnej w regionie intensywnie rolniczym – w przypadku Kutna – mocno dotkniętym suszą. W tym przypadku rolnicy połączyli siły z lokalną spółką wodną, […]

Zestaw narzędzi lokalnego uczestnictwa

Jesteś odpowiedzialny za projekt gospodarki wodnej i chcesz facylitować spotkania, aby zaangażować różnych interesariuszy w swój projekt i zachęcić ich do udziału ?Oto lista metod sprawdzonych przez Partnerów projektu WATERDRIVE. Dopasuj metodę do Twoich uwarunkowań, poznaj jej zastosowanie, wybierz i zrealizuj skutecznie międzysektorlaną współpracę.

Narzędzie planowania

Rozwój narzędzia jest zaspokojeniem potrzeby ujawnionej w pierwszych dwóch latach funkcjonowania projektu w ramach WP 3.3.

Podręcznik dla liderów

Liderzy lokalni i regionalni pełnią kluczową rolę w zintegrowanym zarządzaniu zasobami wodnymi.