Zestaw narzędzi lokalnego uczestnictwa

Dedykowani użytkownicy metody

Główna zaleta metody

Obszar oddziaływania

Przydatne umiejętności

Jesteś odpowiedzialny za projekt gospodarki wodnej i chcesz facylitować spotkania, aby zaangażować różnych interesariuszy w swój projekt i zachęcić ich do udziału ?

Oto lista metod sprawdzonych przez Partnerów projektu WATERDRIVE. Dopasuj metodę do Twoich uwarunkowań, poznaj jej zastosowanie, wybierz i zrealizuj skutecznie międzysektorlaną współpracę.